Ekspertyzy

Przeglądy instalacji – Alpiniści

Przeprowadzamy przeglądy wszelkich instalacji z wykorzystaniem technik dostępu linowego. Próbki pobrane z obiektu poddawane są autoryzowanym badaniom w laboratoriach Katedry Chemii oraz Fizyki przy Politechnice Łódzkiej w Łodzi. Wybranie właściwego zakresu badań próbek zależy od wymagań Inwestora.

W ramach przeglądów techniczny możemy Państwu zaproponować takie realizacje jak :

 • Przegląd i konserwacja instalacji przeciwoblodzeniowej
 • Przegląd instalacji elektrycznej
 • Przegląd instalacji alarmowej
 • Przeglądy oświetlenia budynków
 • Przeglądy nieniszczejące spawów
 • Przeglądy niszczejące spoin spawalniczych
 • Przeglądy instalacji przeciwpożarowej
 • Przeglądy instalacji gazowych
 • Przeglądy kominów
 • przegląd instalacji odgromowych
 • Przeglądy dróg kablowych
 • Przeglądy instalacji
 • Przeglądy elewacji budynków
Alpiwork alpiniści Łódź