Blog

Badania NDT

05.01.2024

Co to jest badanie NDT?

Badania wizualne spoiny bądź powierzchni materiału, najczęściej metalowego nie wywołującego na nim zmian użytkowych. Przy pomocy badań nieniszczących możemy na bieżąco sprawdzać stan powierzchni materiału oraz reagować na powstałe awarie i wady.

Gdzie wykorzystywane są badania nieniszczące: przemysł spożywczy , stalowy i energetyczny.

 

Jakie są metody badań nieniszczących (NDT)

Badanie wizualne powierzchni i spoin VT : umożliwia wychwycenie wad spoiny i powierzchni badanego materiału bez konieczności ingerencji w badany materiał. Badanie wizualne jest najszybszym badaniem powierzchni i spoiny. Często realizowane jest przed wykonaniem innych bardziej dokładnych badań. Badanie wizualne przeprowadza się gołym okiem. Powierzchnia badana powinna znajdować się w odległości 60 cm a badany przedmiot powinien być wolny od zabrudzeń. Miejsca trudno dostępne takie jak rurki, wymienniki ciepła czy przewody mogą być badane boroskopem lub wideoskopem.

Badanie Radiograficzne powierzchni i spoiny RT : do realizacji badania wykorzystuje się urządzenia do prześwietlania powierzchni. Ocenie zostanie poddana powierzchnia badanego przedmiotu oraz spoina.

Główną zaletą tego badania jest brak konieczności specjalnego przygotowania przedmiotu, obostrzeniem jest dostęp obustronny do badanej powierzchni. Najczęściej wykorzystuje się tego typu badania w przemyśle spożywczym, stoczniowym.

Badania Ultradźwiękowe powierzchni oraz spoiny UT polega na przejściu przez badany przedmiot/spoinę/powierzchnię fali ultradźwiękowej, wszelkie wady w badanym materiale zostaną wychwycone przez operatora na podstawie wynikających na obrazie ugięć i nieciągłości. Badanie zbliżone jest w swoim wyglądzie do sonaru, odbite od nieprawidłowości w badanym materiale fale rozpoznawane są na ekranie przez operatora. 

 Inne badania nieniszczące : ultradźwiękowe badania szczelności TT, ultradźwiękowe badania grubości UTT/UTM, badania magnetyczno-proszkowe MT, badania penetracyjne PT, badania identyfikacji materiału PMI, badania twardości HT, badania prądami wirowymi ET, pomiary zawartości ferrytu FT, badania szczelności LT.

Badania NDT

Realizacje

Zjednoczone Emiraty Arabskie Montaż ekranu LED

Zjednoczone Emiraty Arabskie

Czytaj na blogu

Przeglądy zbiorników ppoż Zgodnie z zaleceniami producentów, rutynowy przegląd zbiornika należy przeprowadzać co najmniej raz w roku. Zgodnie z normą […]

Zobacz więcej

Dla branży spożywczej: Przeprowadzamy test szczelności i integralności zbiorników na mleko, sok, czekoladę i inne produkty spożywcze. Dzięki naszemu testowi  […]

Zobacz więcej

Gdzie montujemy siatki zabezpieczające elewację? Alpiwork realizuje zlecenia w Łodzi, Poznaniu, Warszawie i Wrocław. Ze względu na jakość naszych prac […]

Zobacz więcej