Przegląd sprzętu SOI

Przegląd środków ochrony indywidualnej  (SOI)

Alpinistyczny sprzęt używany w pracach na wysokości, a także w parkach linowych i na sztucznych ścianach wspinaczkowych podlega okresowym kontrolom, które wykonywać mogą tylko upoważnione osoby. Oferujemy kontrole sprzętu wg. obowiązujących zasad, potwierdzone odpowiednią dokumentacją kontrolną. 

Pamiętaj, że właściciele sprzętu wysokościowego są bezpośrednio odpowiedzialni za jego dobry stan techniczny. 

Do przeglądu SOI podchodzimy bardzo skrupulatnie i realizujemy je zgodnie z obowiązującymi standardami (norma PN-EN 365, wytyczne producenta)

Oczywiście okresowym przeglądom podlegają nie tylko szelki zabezpieczające różne rodzaje prac na wysokości czy uprzęże na parkach linowych i sztucznych ścianach wspinaczkowych. Najrzadziej raz do roku, sprawdzane muszą być zatem:

  • szelki bezpieczeństwa/uprzęże;
  • przemysłowe hełmy ochronne/kaski;
  • linki bezpieczeństwa/lonże;
  • absorbery/amortyzatory;
  • liny i zawiesia/taśmy;łączniki/zatrzaśńiki/karabinki;
  • przyrządy zjazdowe i autoasekuracyjne;
  • przyrządy zaciskowe;
  • przyrządy asekuracyjne;
  • oraz bloczki.

Realizacje

Zjednoczone Emiraty Arabskie Montaż ekranu LED

Zjednoczone Emiraty Arabskie

Czytaj na blogu

Przeglądy zbiorników ppoż Zgodnie z zaleceniami producentów, rutynowy przegląd zbiornika należy przeprowadzać co najmniej raz w roku. Zgodnie z normą […]

Zobacz więcej

Dla branży spożywczej: Przeprowadzamy test szczelności i integralności zbiorników na mleko, sok, czekoladę i inne produkty spożywcze. Dzięki naszemu testowi  […]

Zobacz więcej

Co to jest badanie NDT? Badania wizualne spoiny bądź powierzchni materiału, najczęściej metalowego nie wywołującego na nim zmian użytkowych. Przy […]

Zobacz więcej
Badania NDT

05.01.2024