Blog

Tnij Panie, jesteś u siebie!

04.06.2023

Wycinka drzew metodą alpinistyczną.

Wycinka drzew to temat, który z wielu przyczyn jest bardzo kontrowersyjny. Wciąż obserwujemy co rusz znikające z miast i posesji drzewa. To pokłosie bardzo liberalnych ustaw o ochronie środowiska.

Obojętnie czego nie chcielibyśmy wybudować – bach! – tniemy wszystko jak leci. Co gorsza nowelizacja obowiązująca w 2017 roku tzw. Lex Szyszko, szeroko komentowana w mediach, utrwaliła większości z nas zasadę – jestem u siebie, mogę wyrąbać całe podwórko. Niestety kolejnych zmian już tak szeroko nie komentowano, a nowelizacja zmieniła bardzo dużo. Jak wiemy nieznajomość prawa szkodzi, więc warto wiedzieć kiedy możemy wycinać drzewa bez zezwolenia, a kiedy z zezwoleniem odpowiednich organów.

Wycinka drzew a zezwolenie na wycinkę.

Wycinkę drzew oraz krzewów reguluje ustawa 16 kwietnia 2004. Zgodnie z tą ustawą i jej aktualnym brzmieniem, wycinka drzew i krzewów może nastąpić z terenu nieruchomości lub jej części tylko po uzyskaniu zezwolenia wydanego na wniosek posiadacza nieruchomości – za zgodą właściciela tej nieruchomości.

Wycinka drzew bez zezwolenia. Kto i kiedy może wycinać drzewa bez zezwolenia?

Dobra wiadomość jest taka, że jeśli nieruchomość należy do osoby fizycznej, to część krzewów i drzew można usunąć bez zezwoleń. Co jak wiemy znacznie skróci czas przygotowania np. terenu pod budowę domu. W niektórych przypadkach konieczne jednak będzie zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa.
Dotyczy to drzew, których obwód pnia mierzonego na wysokości 5 cm przekracza:

  • 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego;
  • 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego;
  • 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.

Warto dodać, iż drzewa chore, uschnięte w całości itp. Traktujemy, jak normalne drzewa tzn. jeśli przekraczają obwód 50 cm należy zgłosić zamiar usunięcia. Ustawa nie przewiduje wyjątków w tym zakresie.

Kto wydaje zezwolenia na wycinkę drzew i gdzie zgłosić zamiar usunięcia drzew?

Zezwolenia na uśnięcie drzew i krzewów z terenu nieruchomości, zarówno pod cele inwestycyjne, jak i prywatne, wydaje wójt, burmistrz lub prezydent miasta. Dodatkowo jeśli nieruchomość usytuowana jest na terenie np. należącym do Parku Krajobrazowego, opinię również wydaje organ parkowy, a w przypadku gdy zezwolenie dotyczy usunięcia drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości lub jej części wpisanej do rejestru zabytków – wojewódzki konserwator zabytków.

Wniosek zgłoszenia zamiaru usunięcia drzew

Wniosek o zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew i krzewów należy poprać ze strony internetowej właściwego dla nieruchomości organu wydającego takie zezwolenia. We wniosku należy ująć gatunek drzewa, pomiar drzewa a także informacje formalne taki jak numer księgi wieczystej dla nieruchomości. Warto przygotować się na wizję lokalną ze strony Urzędu. Zgody na wycięcie drzew zawsze odbywają się po wcześniejszych oględzinach.

wycinka drzew metodą alpinistyczną

Wycinka drzew bez zezwolenia

Wójt, burmistrz albo prezydent miasta wymierza administracyjną karę pieniężną za:

  • usunięcie drzewa lub krzewu bez wymaganego zezwolenia;
  • usunięcie drzewa lub krzewu bez zgody posiadacza nieruchomości;
  • zniszczenie drzewa lub krzewu;
  • uszkodzenie drzewa spowodowane wykonywaniem prac w obrębie korony drzewa;
  • usunięcie drzewa pomimo sprzeciwu organu;
  • usunięcie drzewa bez dokonania zgłoszenia.

Uiszczenie kary następuje w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja w sprawie wymierzenia kary stała się ostateczna.

Tnij Panie, jesteś u siebie!

Realizacje

Zjednoczone Emiraty Arabskie Montaż ekranu LED

Zjednoczone Emiraty Arabskie

Czytaj na blogu

Przeglądy zbiorników ppoż Zgodnie z zaleceniami producentów, rutynowy przegląd zbiornika należy przeprowadzać co najmniej raz w roku. Zgodnie z normą […]

Zobacz więcej

Dla branży spożywczej: Przeprowadzamy test szczelności i integralności zbiorników na mleko, sok, czekoladę i inne produkty spożywcze. Dzięki naszemu testowi  […]

Zobacz więcej

Co to jest badanie NDT? Badania wizualne spoiny bądź powierzchni materiału, najczęściej metalowego nie wywołującego na nim zmian użytkowych. Przy […]

Zobacz więcej
Badania NDT

05.01.2024