Blog

Wasza Wysokość, a IRATA jest?

27.04.2023

IRATA Level 3, wynajem na Standby Rescue.

Przez lata Discovery mówiło nam, że najniebezpieczniejszym zawodem świata jest połów krabów. Dzisiaj patrzę na swoją branżę i nie zgadzam się z tym, ponieważ najbardziej ryzykują Ci, którzy wiszą na linach bez szkoleń, a wbrew pozorom o to nie trudno. Dlaczego?

Prawne regulacje zawodu technika dostępu linowego.

Postanowiliśmy władować kij w mrowisko. Czytamy strony internetowe firm wysokościowych, które szumnie opisują jakie to rozporządzenia Ministra regulują prace na wysokości. A tak naprawdę regulują one podstawowe zasady BHP w pracy powyżej 1m ponad podłożem. Zatem na równi stawiane są podnośniki, rusztowania itd. Jednak istnieje subtelna równica pomiędzy pracą na linie (technicy obsługą dwie liny jednocześnie) a staniem, przemieszaniem się po rusztowaniu. Poniżej całe rozporządzenie; źródło: Dz.U.2003.169.1650 t.j. – Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

Prace na wysokości rodzaje:

 • § 105. Pojęcie pracy na wysokości
  1. Pracą na wysokości w rozumieniu rozporządzenia jest praca wykonywana na powierzchni znajdującej się na wysokości co najmniej 1,0 m nad poziomem podłogi lub ziemi.
  2. Do pracy na wysokości nie zalicza się pracy na powierzchni, niezależnie od wysokości, na jakiej się znajduje, jeżeli powierzchnia ta: 1) osłonięta jest ze wszystkich stron do wysokości co najmniej 1,5 m pełnymi ścianami lub ścianami z oknami oszklonymi; 2) wyposażona jest w inne stałe konstrukcje lub urządzenia chroniące pracownika przed upadkiem z wysokości.
 • § 106. Balustrady z poręczy ochronnych
  1. Na powierzchniach wzniesionych na wysokość powyżej 1,0 m nad poziomem podłogi lub ziemi, na których w związku z wykonywaną pracą mogą przebywać pracownicy, lub służących jako przejścia, powinny być zainstalowane balustrady składające się z poręczy ochronnych umieszczonych na wysokości co najmniej 1,1 m i krawężników o wysokości co najmniej 0,15 m. Pomiędzy poręczą i krawężnikiem powinna być umieszczona w połowie wysokości poprzeczka lub przestrzeń ta powinna być wypełniona w sposób uniemożliwiający wypadnięcie osób.
  2. Jeżeli ze względu na rodzaj i warunki wykonywania prac na wysokości zastosowanie balustrad, o których mowa w ust. 1, jest niemożliwe, należy stosować inne skuteczne środki ochrony pracowników przed upadkiem z
  wysokości, odpowiednie do rodzaju i warunków wykonywania pracy.
  3. Wymagania określone w ust. 1 nie dotyczą ramp przeładunkowych.
 • § 107. Organizowanie i wykonywanie prac na wysokości
  Prace na wysokości powinny być organizowane i wykonywane w sposób niezmuszający pracownika do wychylania się poza poręcz balustrady lub obrys urządzenia, na którym stoi.
 • § 108. Prace na podwyższeniach nieprzeznaczonych na pobyt ludzi
  Przy pracach na: drabinach, klamrach, rusztowaniach i innych podwyższeniach nieprzeznaczonych na pobyt ludzi, na wysokości do 2 m nad poziomem podłogi lub ziemi niewymagających od pracownika wychylania się poza obrys urządzenia, na którym stoi, albo przyjmowania innej wymuszonej pozycji ciała grożącej upadkiem z wysokości, należy zapewnić, aby: 1)drabiny, klamry, rusztowania, pomosty i inne urządzenia były stabilne i zabezpieczone przed nieprzewidywaną zmianą położenia oraz posiadały odpowiednią wytrzymałość na przewidywane obciążenie; 2) pomost roboczy spełniał następujące wymagania:
  a) powierzchnia pomostu powinna być wystarczająca dla pracowników, narzędzi i niezbędnych materiałów,
  b) podłoga powinna być pozioma i równa, trwale umocowana do elementów konstrukcyjnych pomostu,
  c) w widocznym miejscu pomostu powinny być umieszczone czytelne informacje o wielkości dopuszczalnego obciążenia.
 • § 109. Prace na rusztowaniach
  1. Przy pracach wykonywanych na rusztowaniach na wysokości powyżej 2 m od otaczającego poziomu podłogi lub terenu zewnętrznego oraz na podestach ruchomych wiszących należy w szczególności: 1)zapewnić bezpieczeństwo przy komunikacji pionowej i dojścia do stanowiska pracy; 2)zapewnić stabilność rusztowań i odpowiednią ich wytrzymałość na przewidywane obciążenia;3) przed rozpoczęciem użytkowania rusztowania należy dokonać odbioru technicznego w trybie określonym w odrębnych przepisach.2. Rusztowania i podesty ruchome wiszące powinny spełniać wymagania określone odpowiednio w odrębnych przepisach oraz w Polskich Normach.
 • § 110. Prace na słupach, masztach, konstrukcjach wieżowych, kominach, konstrukcjach budowlanych bez stropów.
  1. Przy pracach na: słupach, masztach, konstrukcjach wieżowych, kominach, konstrukcjach budowlanych bez stropów, a także przy ustawianiu lub rozbiórce rusztowań oraz przy pracach na drabinach i klamrach na wysokości powyżej 2 m nad poziomem terenu zewnętrznego lub podłogi należy w szczególności: 1)przed rozpoczęciem prac sprawdzić stan techniczny konstrukcji lub urządzeń, na których mają być wykonywane prace, w tych ich stabilność, wytrzymałość na przewidywane obciążenie oraz zabezpieczenie przed nieprzewidywaną zmianą położenia, a także stan techniczny stałych elementów konstrukcji lub urządzeń mających służyć do mocowania linek bezpieczeństwa; 2)zapewnić stosowanie przez pracowników, odpowiedniego do rodzaju wykonywanych prac, sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości jak: szelki bezpieczeństwa z linką bezpieczeństwa przymocowaną do stałych elementów konstrukcji, szelki bezpieczeństwa z pasem biodrowym (do prac w podparciu – na słupach, masztach itp.); 3) zapewnić stosowanie przez pracowników hełmów ochronnych.
 • Wymagania określone w ust. 1 dotyczą również prac wykonywanych na galeriach, pomostach, podestach i innych podwyższeniach , o których mowa w § 108, jeżeli rodzaj pracy wymaga od pracownika wychylenia się poza balustradę lub obrys urządzenia, na którym stoi, albo przyjmowania innej wymuszonej pozycji ciała grożącej upadkiem z wysokości.

Czy to znaczy zatem, że każdy z Was może zapiąć się w uprząż i na przykład malować elewację?  A no jeśli macie badania lekarskie, które dopuszczają Was do pracy na wysokości, to właściwie tak. Nie wiesz jak? Może pokazać Ci kolega, który stoi z boku. Nie ma absolutnie żadnych rozporządzeń ustawowych na temat szkoleń, kursów czy innych uprawnień. Niestety z dostępem linowym jest tak samo jak z całą masą innych zawodów: instruktor fitness, projektant wnętrz etc.\

Kto może zostać technikiem dostępu linowego?

Nie będziemy Wam wmawiać, że dostęp linowy jest tylko dla wybrańców i pewnie się do tego nie nadajecie, że najlepiej jakbyście wcześniej minimum ze dwa razy zdobyli Kazbek – zimą, a ponadto prowadzili zdrowy tryb życia i na śniadanie wsuwali bułkę z bananem. Jednak powiemy jasno – żeby pracować w dostępie linowym trzeba przejść kursy specjalistyczne (my rekomendujemy) IRATA i nauczyć i się podstawowej, BEZPIECZNEJ pracy na wysokości.

praca na wysokości

IRATA – co to takiego?

IRATA –Industrial Rope Access Trade Association (tłum. Stowarzyszenie Techników Przemysłu Dostępu Linowego) Jest to najbardziej znany na świecie systemem pracy w dostępie linowym, który został wprowadzony 25 lat temu i do tej pory jest doskonalony. Jego sukces to gruntowne szkolenie i ścisłe wytyczne dotyczące pracy, które rok po roku zapewniają niezrównany rekord bezpieczeństwa pracy. W Polsce w 2009 roku powstała Organizacja Techników Dostępu Linowego (OTDL), która przyjęła standardy z IRATA uwzględniając narodową legislację w zakresie pracy na wysokości.

1 https://pl.wikipedia.org/wiki/Alpinizm_przemys%C5%82owy

Szkolenia IRATA w zależności od poziomu (zaczynamy rzecz jasna od JEDYNKI) kosztują w granicach 2800-3500. Dużo? Mało? Nie wiemy, ale wiemy, że życie i bezpieczeństwo w pracy nie ma ceny! Ustawa nie nakazuje mieć tych szkoleń ale zdrowy rozsądek powinien.
Zadania inwestora czyli przezorny zawsze ubezpieczony!

Na szczęście duże korporacje budowalne czy inwestycyjne wpadły na to i ich wewnętrzne regulacje wymuszają na pracownikach czy zleceniobiorcach posiadanie kwalifikacji, o których mowa wyżej. W rzeczywistości wygląda to tak, że podpisując zlecenie, jako firma alpinistyczna musicie przedstawić ukończone kursy swoich pracowników, którzy wejdą na obiekt zleceniodawcy. Rada dla inwestorów: dla bezpieczeństwa własnego i ludzi z którymi przychodzi współpracować, zawsze warto żądać dokumentów poświadczających kwalifikacje technika dostępu linowego. Krótka procedura może uchronić zarówno od tragedii jak i od przykrych konsekwencji w momencie wypadku.

Wynajem ratownika IRATA L3 na twoje zlecenie.

Potrzebujesz wykwalifikowanego specjalisty posiadającego międzynarodowe uprawnienia IRATA L3 do poprowadzenie twojego projektu w zakresie bezpiecznej pracy na wysokości? Skontaktuj się z nami, razem przygotujemy plan BIOZ oraz IBWR i wyślemy do ciebie naszego specjalistę od ratownictwa wysokościowego.

Wasza Wysokość, a IRATA jest?

Realizacje

Zjednoczone Emiraty Arabskie Montaż ekranu LED

Zjednoczone Emiraty Arabskie

Czytaj na blogu

Przeglądy zbiorników ppoż Zgodnie z zaleceniami producentów, rutynowy przegląd zbiornika należy przeprowadzać co najmniej raz w roku. Zgodnie z normą […]

Zobacz więcej

Dla branży spożywczej: Przeprowadzamy test szczelności i integralności zbiorników na mleko, sok, czekoladę i inne produkty spożywcze. Dzięki naszemu testowi  […]

Zobacz więcej

Co to jest badanie NDT? Badania wizualne spoiny bądź powierzchni materiału, najczęściej metalowego nie wywołującego na nim zmian użytkowych. Przy […]

Zobacz więcej
Badania NDT

05.01.2024